Máy phát điện chạy bằng khí tự nhiên

máy phát điện khí đốt tự nhiên, natural gas backup generator, máy phát điện khí tự nhiên.