Dây chuyền sản xuất

Hội thảo máy phát điện lớn:

Máy uốn và máy uốn:

Lắp ráp dây:

Phòng thi:

Máy phát điện Máy phát điện:

Dây chuyền sản xuất máy phát điện di động:

Lắp ráp cho máy phát điện di động:

Bộ phận động cơ máy:

Hội thảo đúc động cơ (với robot)

Xóa quy trình khiếm khuyết & máy đánh bóng

Máy chế biến

Nghiên cứu và phát triển

 

 

 

Để lại lời nhắn