PowerFriend Show in Tehran-Iran

October 20, 2016
tin tức mới nhất của công ty về PowerFriend Show in Tehran-Iran

 

Chúng tôi đã tham dự Triển lãm Công nghiệp được tổ chức tại Tehran từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10 năm 2016.

 

Trong hội chợ, chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ sâu hơn với những khách hàng nổi tiếng của chúng tôi, để biết thêm về thị trường Iran cho máy phát điện.Và các mẫu Máy phát điện siêu ồn, cũng như Máy phát điện bền của chúng tôi đã nhận được những nhận xét tốt từ khách tham quan.

 

PowerFriend được miễn phí trong việc phát triển các thiết bị mạnh mẽ, sinh thái, môi trường để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của thị trường.

 

Cơ quan muốn - Chúng tôi hoan nghênh những khách hàng sẵn sàng làm việc trên lĩnh vực máy phát điện với lực lượng của chúng tôi cùng nhau, để cung cấp năng lượng, cung cấp ánh sáng cùng nhau.

 

Chờ bạn ở đây:

Email: info@powerfriend.cn

Cảm ơn

 

tin tức mới nhất của công ty về PowerFriend Show in Tehran-Iran  0